ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ 

«Знижка 50% на всі послуги для маркетплейса Розетка УА»

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1. Організатором Акції «Знижка 50% на всі послуги для маркетплейса Розетка УА» (надалі – Акція) виступає

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕБ-ЛАЙВ», місцезнаходження: Україна, Запоріжжя, Запорізька область, 69005, проспект Соборний, 160. Код за ЄДРПОУ 43033605.


2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції беруть участь дієздатні фізичні особи, що станом на дату початку Акції

досягли 18 (вісімнадцяти) років та згодні з її умовами (далі – Учасники Акції).

2.2. Участь в Акції є добровільною і визначається за власним бажанням Учасника.


3. ПЕРІОД ДІЇ ТА ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованої території та

території, на якій органи державної та виконавчої влади тимчасово не здійснюють свої

повноваження або здійснюють їх не в повному обсязі.

3.2. Період проведення Акції: з 1 квітня до 31 травня 2020 року включно.

3.3. Організатор залишає за собою право призупиняти, відновлювати, припиняти та

подовжувати проведення Акції у будь-який момент.

3.4. Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих правил здійснюється

Організатором Акції.


4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Учасникам Акції надається гарантована можливість отримання знижки на групи

товарів зі списку (Додаток 1):

- у розмірі 50 % (п'ятдесяти) на всі послуги які відносяться до маркетплейсу ROZETKA.UA, за розрахунок будь-яким зручним для учасника акції способом;

- у розмірі до 50 % (п’ятдесяти) на рекламні послуги які відносяться до рекламного бюджету компанії.

4.2. Знижка надається тільки на послуги для маркетплейсу Розетка представлені в нашому інтернет-магазині.


5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

5.1. Інформування про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення рекламних

матеріалів на сторінках інтернет-магазину компанії ТОВ ВЕБ-лайв, а також методом смс і email інформування постійних клієнтів магазину.


6. ІНШІ УМОВИ

ТОВ «ВЕБ-ЛАЙВ» 69005, проспект Соборний, 160, ЄДРПОУ 43033605.

6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення, повну і беззаперечну згоду

Учасника Акції з офіційними Правилами Акції. Порушення Учасником Акції цих Правил або

відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою

Учасника Акції від участі в Акції.

6.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил,

будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення

приймає Організатор з урахуванням вимог чинного законодавства України.

6.3. Організатор має право вносити зміни в умови цих Правил шляхом викладення їх в

новій редакції, та/або оновлення існуючих правил.
ТОВ «ВЕБ-ЛАЙВ» 69005, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 160, код ЄДРПОУ 43033605