У якості гарантій може служити повернення частини коштів, безкоштовна підтримка сайту протягом деякого часу або робота до досягнення потрібного результату.


Гарантійні зобов'язання на сайт


Загальні положення

Справжні гарантійні зобов'язання (далі - Гарантії) є юридичною угодою, що укладається між фізичною або юридичною особою (далі замовник) та юридичною особою ТОВ "Веб-лайв" щодо супроводжуваного даними Гарантіями сайту.

Гарантії мають силу, якщо вони укладені у письмовій формі і не обумовлені в договорі на розробку сайту.

У разі, якщо в договорі на розробку сайту містяться розділ або пункти, що обумовлюють Гарантійні зобов'язання, то Гарантії втрачають силу.


Термін дії Гарантій

Гарантійний термін визначено в шість місяців. Продовження гарантійного терміну здійснюється за додаткову плату за окремою угодою.

Обмеження Гарантій

Гарантується працездатність сайту в складі тільки того сервера, на якому сайт був розміщений і протестований веб-студією, якщо інше не передбачено договором.


Припинення Гарантії

Гарантії повністю втрачають чинність у разі:


4.1. Якщо замовник переніс сайт на інший сервер без погодження з веб-студією.

Допускається одноразовий перенесення сайту на інший сервер протягом терміну дії Гарантій, за умови програмної сумісності старого і нового серверів.

Відновлення сайту, пов'язане з вірусною атакою на сайт або сервер на якому сайт розташований, прирівнюється до однократному перенесення сайту.


4.2. Якщо замовник вніс будь-які зміни в сайт без погодження з веб-студією.

Зміна і доповнення сайту визначається окремим договором.


4.3. Якщо замовник видалив з сайту посилання на веб-студію без погодження з веб-студією.

4.4. Якщо є постанова Суду, та в інших випадках, передбачених законодавством України.


Цілісність сайту

Сайт неподільний. Забороняється відокремлювати від сайту складові його частини для роздільного використання на декількох URL ресурсах.


Передача сайту

Якщо інше не обумовлено в договорі, замовник має право один раз передати Гарантії і сайт іншій юридичній або фізичній особі, письмово повідомивши про це веб-студію менш ніж за 5 днів до передачі. Така передача повинна включати весь сайт, включаючи всі складові частини, носії і друковані матеріали, будь-які оновлення, Гарантії. Особа, яка отримує сайт в результаті такої одноразової передачі, має погодитися з усіма умовами Гарантій, включаючи зобов'язання більше нікому не передавати Гарантії і сайт.

Гарантії при передачі не подовжуються.


Повнота угоди

Гарантії складають повну угоду між замовником і веб-студією щодо сайту та послуг з його підтримки, якщо такі надаються, і замінюють собою всі попередні усні і письмові домовленості.Обмеження відповідальності та розміру відшкодування шкоди


 Незалежно від характеру і причин заподіяної замовнику збитків або понесених збитків (включаючи всі, без винятку, перераховані вище випадки шкоди і збитків, а також будь-які прямі або непрямі збитки та збитки), максимальний розмір відповідальності веб-студії не може перевищити суми, що була фактично сплачена замовником  при створенні сайту.